Dagsarkiv: 26 februari, 2008

Kontraproduktiva metoder


Synd att det inte är särskilt många som vill diskutera olika frågor utifrån mer principiella utgångspunkter. Det är ju så att varje handling möts av en reaktion och varje handling får konsekvenser. Just konsekvenserna menar jag att man ofta inte analyserar utan man handlar först och tänker sedan.
Lyfter man blicken så måste man inse att när de som är satta att värna lag och ordning använder olagliga och tveksamma metoder så kommer det att få långtgående konsekvenser. Alldeles särskilt om vi tummar på fundamenten att man är oskyldig till dess att motsatsen har bevisats och att man ansvarar för sina handlingar och ställs till svars för sina handlingar som individ och inte som grupp.
Själv är jag av den mycket bestämda uppfattningen att så snart företrädare för staten överger de lagar förordningar och regler som samhället enats om så urholkar detta på ett avgörande sätt medborgarnas förtroende och tilltro till/för de rättsvårdande myndigheterna.
Detta leder till att fler anser sig kunna tänja på och ibland strunta i lagen vilket i sin tur och på sikt kommer att leda till anarki och en demokrati i upplösning. Följdaktligen så påstår jag att detta är oerhört mycket farligare för samhället och demokratin än vad några hundra västförsedda MC-åkare är.
Ungdomar känner sig ofta utanför samhället och orättvist behandlade.
Har någon ställt sig frågan vilken effekt det har på dessa ungdomar då polis och myndigheter använder sig av metoder som av dessa lätt kan uppfattas som ytterligare en bekräftelse på att den orättvisa behandling de upplever också har en verklig grund i form av ständiga poliskontroller, urinprovstagningar och misstänksamhet?
Det blir för dem bara ytterligare bevis för överhetens och maktens arrogans och ergo, endast i gängen får vi respekt!
Jag påstår alltså att nuvarande sätt att bekämpa gängen inte bara är en fara för demokratin och grundläggande värden utan också kontraproduktivt på kort sikt

Heroin på recept


”Tunga missbrukare i Danmark ska snart kunna få gratis heroin utskrivet av läkare. En stor majoritet i folketinget beslöt på måndagen att lägga 70 miljoner danska kronor på en försöksverksamhet.
-Vi måste ta nya vägar för att hjälpa denna mycket marginaliserade grupp missbrukare, säger Venstres hälsoansvarige Birgitte Josefsen.

Tanken är att heroinet ska ingå i en ambitiös behandlingsplan som också ska innefatta drogersättningen metadon.

Bara cirka 500 av Danmarks ungefär 15000 tunga missbrukare väntas kunna komma i fråga för behandlingen.”

Låter mycket vettigt och jag hoppas att Sverige tar lärdom och följer efter. Svensk narkotikapolitik fungerar inte. Vi har världens högsta dödlighet bland narkomaner och när de metoder som använts visar klena resultat och inte fungerar så måste man ta nya grepp och pröva nya vägar.

%d bloggare gillar detta: