Dagsarkiv: 22 februari, 2008

Olaglig handlingsplan till Stockholm


Lasse Stjernkvist, Norrköpingspolitiker och fd. partisekreterare S, berättar i sin blogg att han ska till Sthlm 080222 och där vara moderator i någon form av debatt där bl.a. den handlingsplan som olika kommuner och myndigheter tagit fram i Östergötland i syfte att stävja MC gängen ska diskuteras.

Hoppas det intresse Du talar om att den s.k. handlingsplanen väckt främst består i att man i Stora Staden noterat att ett antal beslutsfattare i Östergötland är beredda att kasta demokratiska grund- och spelregler på soptippen i sin iver ”att göra något”. Som jag tidigare skrivit så kan jag bara inte förstå den närmast hysteriska överton som anslås av bland annat framträdande politiker i detta sammanhang.

Jag minns inte på rak arm hur många Ni är i fullmäktige i Norrköping men jag är helt säker på att bara där är Ni minst 12 ggr fler än det antal killar som Ni menar utgör en sådan fara för hela Östergötland.
Med kännedom om hur detta fåtal jagats av polis under förra året så är det närmast ett uttryck för en monumental inkompetens att de så hårt belastade och organiserade kriminella fortfarande går lösa.

Har någon, någon endaste gång överhuvudtaget tänkt tanken att det kan vara så att huvudhypotesen är felaktig och om den vore korrekt så kanske vi borde ha hittat något mer vid det här laget….?

I alla fall den där gången i april när över 100 poliser på obekväm arbetstid en lördag med gemensamma krafter och ett stort antal MC-intresserade samlade på liten yta, hos dessa lyckades finna en samlad brottslighet som förmodligen var i nivå eller lägre med vad man hade funnit om lika många ”hederliga svenskar” hade festat på samma plats och väsentligen mindre än den som fick fritt spelrum i länet för övrigt…….
För det ovan beskrivna är Du och andra alltså beredda att ta till metoder som inte bara jag utan även fler av länets kommunjurister kan konstatera är olagliga.

Vad ska vi göra med Dig då Lars nu när Du är på väg att förvandlas till lagbrytare? Utforma en handlingsplan kanske? Regelbundna urinprover och plötsliga visitationer?
Du och t.ex det moderata kommunalrådet i Motala är, i fullt medvetande och följdaktligen uppsåtligen, på väg mot landet Utopia där handlingsplaner går före lag. (i alla fall så länge det är rätt handlingsplaner formulerade av rätt personer!)

Enligt min uppfattning utgör ledande företrädare som Ni, som på ett så enkelt och lättvindigt sätt kastar demokratiska grunduppfattningar och den svenska grundlagen åt sidan, på sikt en betydligt större fara för demokratin än en liten grupp skinnvästförsedda och synnerligen väl kartlagda MC-åkare.

Har Du någonsin funderat på att vad Ni gör kan vara fullständigt kontraproduktivt och att effekten av det koncentrerade ljuset på och den ”spännande kampen” mot MC åkarna kan komma att sluta med ett ökat intresse för och en större anslutning till dessa? Alldeles särskilt om det samtidigt upplevs som att polis och samhälle använt sig av tvivelaktiga metoder!

%d bloggare gillar detta: